ابوزید بلخی

عنوان
ابوزید بلخی
مولف، مصحح
زاهده اوزقان
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1998
زبان
سایر زبان هاعربی