دانش جغرافیای عرب درباره جنوب هند

عنوان
دانش جغرافیای عرب درباره جنوب هند
مولف، مصحح
محمد حسین نینار
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1993
زبان
سایر زبان ها