ده رساله در مورد چشم

عنوان
ده رساله در مورد چشم
مولف، مصحح
حنین بن اسحاق
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1996
زبان
سایر زبان ها