مطالعات ابن رسته و یعقوبی

عنوان
مطالعات ابن رسته و یعقوبی
مولف، مصحح
-
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1992
زبان
سایر زبان ها