ارشمیدس در سنت عربی

عنوان
ارشمیدس در سنت عربی
مولف، مصحح
-
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1998
زبان
سایر زبان ها