استعاره در قرآن و دشواري ترجمه آن

عنوان
استعاره در قرآن و دشواري ترجمه آن
مولف، مصحح
يعقوب جعفري
چاپخانه
-
سال چاپ
-
زبان
فارسی