الجماهیر بیرونی

عنوان
الجماهیر بیرونی
مولف، مصحح
ابو ریحان بیرونی - Fritz Krenkow
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
2001
زبان
عربی