ایران در متون عربی

عنوان
ایران در متون عربی
مولف، مصحح
پال شوارز
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1993
زبان
سایر زبان ها