بغداد در عصر خلفای عباسی

عنوان
بغداد عصر خلافت
مولف، مصحح
G.Le Strange
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1993
زبان
سایر زبان ها