تاریخ بغداد

عنوان
تاریخ بغداد
مولف، مصحح
جرج سالمون
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1993
زبان
سایر زبان ها