جغرافیای اروپایی تحت تاثیر اسلام

عنوان
جغرافیای اروپایی تحت تاثیر اسلام
مولف، مصحح
کارل ایرگ ایگرت - فرید بن فغول - اکهارت نویباور
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1992
زبان
سایر زبان ها