جغرافیای تاریخی عربستان جنوبی و مرکزی

عنوان
جغرافیای تاریخی عربستان جنوبی و مرکزی
مولف، مصحح
-
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1993
زبان
سایر زبان ها