جغرافیای تاریخی قفقاز

عنوان
جغرافیای تاریخی قفقاز
مولف، مصحح
-
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1993
زبان
سایر زبان هاعربی