جغرافیای مصر

عنوان
جغرافیای مصر
مولف، مصحح
عمر طوسون
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1992
زبان
عربی