دروس تاریخی و توپوگرافی حول اروپا و آسیای شرقی در قرون نهم و دهم میلادی

عنوان
دروس تاریخی و توپوگرافی حول اروپا و آسیای شرقی در قرون نهم و دهم میلادی
مولف، مصحح
یوزف مارکوارت
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1994
زبان
سایر زبان ها