راههای مکه از قرن 16 تا 19

عنوان
راههای مکه از قرن 16 تا 19
مولف، مصحح
کارل ایرگ ایگرت - مازن عماوی - اکهارت نویباور
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1994
زبان
سایر زبان ها