سفر نامه عبدالباسط هلال

عنوان
سفر نامه عبدالباسط هلال
مولف، مصحح
عبدالباسط بن خلیل
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1994
زبان
سایر زبان ها