سکه های اسلامی یافت شده در شرق اروپا

عنوان
سکه های اسلامی یافت شده در شرق اروپا
مولف، مصحح
-
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
2003
زبان
سایر زبان هاعربی