شرح اسماء العقار

عنوان
شرح اسماء العقار
مولف، مصحح
ابی عمران موسی بن عبید الله اسرائیلی
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1996
زبان
سایر زبان ها