صفه جزیره الغرب

عنوان
صفه جزیره الغرب
مولف، مصحح
حسن بن احمد همدانی
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1993
زبان
عربی