فردوس الحکمه فی طب

عنوان
فردوس الحکمه فی طب
مولف، مصحح
لعلی بن ربن الطبری
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1996
زبان
عربی