فرهنگنامه های عربی به فارسی

عنوان
فرهنگنامه های عربی به فارسی
مولف، مصحح
ع منزوی
چاپخانه
دانشگاه تهران
سال چاپ
1337
زبان
فارسی