فقر فلسفه

عنوان
فقر فلسفه
مولف، مصحح
کارل مارکس
چاپخانه
انتشارات سوسیالیزم
سال چاپ
1979
زبان
فارسی