قابوس نامه

عنوان
قابوس نامه
مولف، مصحح
عنصر المعالی کیکاووس بن اسکندر - امین عبدالمجید بدوی
چاپخانه
آتشکده
سال چاپ
1335 ش
زبان
فارسی