قحطی بزرگ

عنوان
قحطی بزرگ
مولف، مصحح
محمدقلی مجد - مترجم : معصومه جمشیدی
چاپخانه
-
سال چاپ
-
زبان
فارسی