مراغه در سیر تاریخ

عنوان
مراغه در سیر تاریخ
مولف، مصحح
محمد سپهروند
چاپخانه
احرار تبریز
سال چاپ
1381
زبان
فارسی