مطالعات ابن خردادبه

عنوان
مطالعات ابن خردادبه
مولف، مصحح
-
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1992
زبان
سایر زبان ها