مطالعات در زمینه ضرب سکه در حکومت مغول

عنوان
مطالعات در زمینه ضرب سکه در حکومت مغول
مولف، مصحح
-
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
2004
زبان
سایر زبان ها