نقدی بر کتاب قحطی بزرگ

عنوان
نقدی بر کتاب قحطی بزرگ
مولف، مصحح
محمدقلی مجد
چاپخانه
-
سال چاپ
-
زبان
فارسی