چین و هند در طبایع الحیوان مروزی

عنوان
چین و هند در طبایع الحیوان مروزی
مولف، مصحح
طاهر المروزی
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1993
زبان
عربی