کتاب الانوا

عنوان
کتاب الانوا
مولف، مصحح
ابن قتیبه
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
2001
زبان
عربی