یوسف زلیخا

عنوان
یوسف زلیخا
مولف، مصحح
فردوسی - میرزا محمود ادیب شیرازی
چاپخانه
موسوی - شیراز
سال چاپ
1344
زبان
فارسی