ابن رشد در سنت غربی

عنوان
ابن رشد در سنت غربی
مولف، مصحح
-
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1999
زبان
سایر زبان ها