ایضاه فی خیر المحض

عنوان
ایضاه فی خیر المحض
مولف، مصحح
ارسطو
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
2000
زبان
سایر زبان هاعربی