تهافت التهافت

عنوان
تهافت التهافت
مولف، مصحح
محمد بن رشد
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1420 ق
زبان
سایر زبان هاعربی