مطالعات السجزی

عنوان
مطالعات السجزی
مولف، مصحح
احمد بن محمد بن عبدالجلیل السجزی
چاپخانه
موسسه مطالعات اسلامی فرانکفورت
سال چاپ
1998
زبان
سایر زبان هاعربی